• ponuka-sprava-domov

  Naša ponuka

  Komplexné služby a výkon činností na zabezpečenie prevádzky domu.

  Chcem vedieť viac
 • cena-sprava-domov

  Naša cena

  Poplatok za poskytnuté služby domu

  Viac info
 • benefity-sprava-domov

  Naše benefity

  Extra bonusy k zabezpečeniu prevádzky domu

  Viac info

Správa domov AGE, s.r.o. ponúka služby pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov formou

 • mandátnej zmluvy
 • zmluvy o poskytnutí služieb súvisiacich so správou bytových domov uzavretej podľa § 51 Občianskeho zákonníka
  V zmysle zákona O vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/ 1993 Z.z. v znení jeho noviel majú spoločenstvá vlastníkov bytov /SVB/ ako správcovia objektu rozhodovaciu a schvaľovaciu právomoc vo všetkých veciach týkajúcich sa správy domu. Na samotnú realizáciu konkrétnej činnosti napr. vedenie účtovníctva je možné uzatvoriť zmluvu. Uzatvorením zmluvy so Správou domov AGE, s.r.o. sú práva vlastníkov nedotknuté a SVB naďalej rozhoduje o všetkých veciach týkajúcich správy.

Všetky platby z bytov sú realizované na účet SVB. Čerpanie tohto účtu - podpisové právo na platobné príkazy má len predseda SVB alebo splnomocnený člen SVB.

Máme skúsenosti s výkonom správy v bytových domoch v Karlovej Vsi, Dlhých Dieloch a Dúbravke.

© www.spravadomovage.sk 2016. Všetky práva vyhradené, je zakázané šíriť obsah týchto stránok bez písomného súhlasu. Tvorba web stránok – www.initpro.sk

Táto web stránka používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tejto webstránky s tým súhlasíte.

Súhlasím